Türkiye Cumhuriyeti

Tokyo Büyükelçiliği

Bilgi Notları

JAPONYA'DA ŞİRKET KURMA SÜREÇLERİ, 16.03.2016

JAPONYA'DA ŞİRKET KURMA SÜREÇLERİ

 

Japonya'da Mayıs 2006'da yürürlüğe giren yeni Japon Şirket Kanunu ile birlikte, Japonya’da iş kurma süreçleri kolaylaştırılmış ve iş kurmanın önündeki çeşitli engeller kaldırılmıştır.

 

Japonya'da mevcut mevzuat çerçevesinde yeni bir iş kurmak 2 şekilde mümkün bulunmaktadır.

 

1. Şahıs Girişi(Kojin Jigyo): Herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kurulabilmektedir.

2. Sermaye Şirketi (Hojin): Başlıca şirket türleri şunlardır:

 

            a. Genel Ortaklık Şti (Gomei-Kaisha)

            b. Limited Ortaklık Şti. (Goshi-Kaisha)

            c. Sınırlı Sorumlu Şti. (Godo-Kaisha)

            d. Sermaye (Anonim) Şti (Kabushiki-Kaisha)

 

2006 yılında yürürlüğe giren yeni yasaya göre, Ortaklık şirketi(Kabushiki-Kaisha) kurulması kolaylaştırılmış olup, bir müdür ve 1 JPY ile kurulması mümkün hale getirilmiştir.

 

Diğer taraftan, Japonya pazarına girerek Japonya'da bir yabancı şirketin faaliyet göstermesinin de 2 yöntemi bulunmaktadır. Bunlar

 

1. İrtibat ofisi kurmak

 

İrtibat ofisinin kurulmasında özellikle istenen bir işlem yoktur. Ancak irtibat ofisi, her hangi mal satışı veya sözleşmeyi imzalama yetkisine sahip olmadığından, pazar araştırması, tanıtım veya ön görüşmeler için kurulabilmektedir.

 

2. Japonya Şubesi kurmak

 

Yurtdışında merkezi olan bir şirket Japonya’da şubesini açtığında, ticari faaliyetler gösterebilecektir. Japon kanunlarına göre açılan bir şirket mal satışı ve sözleşme imzalama gibi tüm ticari faaliyetlerini, Japon şirketleri ile aynı şartlar altında yürütülebilecektir.

Ofis Kuruluşunda Adımlar

 


 
 

İrtibat ofisi

 

Japonya ofisi

 

Anonim şirket

 

Amaç

 

Pazar   araştırması, ortaklık araması, potansiyel değerlendirmesi

 

Ticari   faaliyetlerinin yapılması, banka hesap açması, sözleşmenin imzalanması mümkün   olacaktır.

 

Japonya’da   tüm ticari faaliyetlerin yapılması, dışardan yönetim kurulu üyelerinin   alınması mümkün olacaktır.

 

Faaliyet yetkisi

 

Yurtdışındaki   merkez

 

Japonya’daki   firma yetkilisi

 

Japonya’daki   kurum olarak

 

Noter onayı

 

Gerekmemektedir.

 

Gerekmemektedir

 

Gerekmektedir

 

Resmi belgeler

 

-

 

Merkez   firması ile ilgili resmi belgeler

 

Kurucu ve   yönetim kurulu üyelerinin mühür tescil belgesi veya imza beyannamesi

 

Kayıt işlemi

 

Gerekmemektedir

 

Gerekmektedir

 

Gerekmektedir

 

 

B) Şirket kurulurken Yapılması Gereken İşlemler:

 

- Şirket kurucusu

- Hissedar

- Yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu başkanı

- Merkez ofis adresi

- Şirketin ünvanı

- Şirketin Faaliyet amacı

- Şirketin sermayesi

- Bir payın değeri

- Toplam pay sayısı

- Pay transferi ile ilgili kısıtlamanın olup olmaması

- Mali yıl

- Kamu ilan sisteminin belirlenmesi

- Yönetim kurulu üyelerinin sayısı

- Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi

- Denetçinin olup olmaması

- Muhasebe danışmanının olup olmaması

 

Önemli Hususlar

 

- Daimi ikamete sahip olan veya eşi Japon uyruklu olan kişilerin haricinde , yabancı uyruklu kişilerin Japonya’da iş kurması için öncelikle uygun oturum izninin alınmış olması gerekmektedir.

 

- Şirket kuruluş işlemlerinde kurucu veya yönetim kurulu üyelerinin Mühür Tescil Belgesi (İnkan Shomei-sho) istenmektedir. Tescil işlemleri, şahsın Yabancı ikamet kaydının (Gaikokujin-toroku) yapıldığı belediyede yapılabilmektedir.

 

- Japonya’da ikamet etmeyen yabancı uyruklu şahıs veya kurumun Japonya’da kurulacak olan şirkette kurucu veya yönetim kurulu üyesi olması mümkündür. Bu durumda o şahıs veya kurumun isim, adres ve imzası ile ilgili, kendi ülkesinin kurallarına göre hazırlanan resmi belgeye ve tercümesine ihtiyaç duyulacaktır.  

- Şirket kuruluş işlemlerinde sermayeyi yatırdığınıza dair belgenin olması gerekmektedir. Genellikle banka defterinin fotokopisi belgenin yerine geçmektedir. Bu fotokopide Japonya’da şubesi bulunan finans kuruluşunun ismi, hesap bilgileri ve tutarın havale edildiği tarih ve rakam gibi bilgilerinin yer alması istenmektedir.

 

- Japonya'da yönetici ikamet izni almak isteyen birinin en az 5 Milyon JPY yatırım yapması gerekmektedir.

 

C) Yararlı linkler

 

-Noterler listesi

http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

-Sicil dairesi listesi

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

-Şirket kuruluşunda gerekli olan belgeler ile ilgili bilgiler

http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

-Japonya’da ikamet etmeyen yabancı uyruklu şahsın hissedar olması ile ilgili detaylı bilgiler

http://www.boj.or.jp/about/services/tame/index.htm/

-Şirket ünvanı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html

Tokyo Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

http://www.musavirlikler.gov.tr/detay.cfm?AlanID=7&dil=TR&ulke=J

 

Japonya’da şirket kurumu veya yatırım ile ilgili genel bilgi danışma hattı

MIPRO Bilgi Merkezi (Ticaret ve yatırım danışman hattı)

Tel: +81-3-3989-5151 Fax: +81-3590-7585

Hafta içi 10:00-16:30

URL : http://www.mipro.or.jp/english/

 

 

JETRO ( Investing in Japan-Setting up Business in Japan )