Türkiye Cumhuriyeti

Tokyo Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

"15 Temmuz Dayanışma Kampanyası" Konulu Başbakanlık Genelgesi , 29.07.2016

25 Temmuz 2016 tarihli ve 29781 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "15 Temmuz Dayanışma Kampanyası" konulu Başbakanlık Genelgesi ekte sunulmuştur.

 Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- Başbakanlık Genelgesi-1.jpg

- Başbakanlık Genelgesi-2.jpg