Türkiye Cumhuriyeti

Tokyo Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

26. Milletvekili Seçimleri/kimlik Tespiti , 23.10.2015

26. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde oy kullanabilmelerini teminen sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 1888 sayılı kararı uyarınca, Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenlerin de, Yurtiçi Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler için aranan belgeler (Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarasını taşıyan, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden biri) ile oy kullanmalarının mümkündür. Bu belgelerin birini ibraz etmeyen seçmen oy kullanamaz.

En iyi dileklerimizle.