Türkiye Cumhuriyeti

Tokyo Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

26. Milletvekili Genel Seçimleri Duyurusu , 28.08.2015

Değerli Vatandaşlarımız,

 1) 18 Mayıs 2012’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 6304 Sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la yurtdışındaki seçmenlerin, Milletvekili Genel Seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ve Halkoylamalarında, ikamet ettikleri ülkelerde oy vermeleri imkanı sağlanmıştır.

2) Bu çerçevede, Japonya’da ikamet eden vatandaşlarımız, 26. Milletvekili Genel Seçimleri'nde oylarını Ekim 2015 içinde bilahare ilan edilecek bir tarihte Büyükelçiliğimizde (adres:  2-33-6 Jingumae Shibuya-ku, 150-0001 Tokyo)  kullanabilecektir.

Japonya’da ikamet eden ve daha önce adres beyanında bulunmamış olan vatandaşlarımız 2 Eylül 2015 tarihi saat 14:00’e kadar (TSİ. 08:00) Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine hem şahsen hem de posta yoluyla müracatta bulanabileceklerdir. Tarih tespitinde postanın Büyükelçiliğimize ulaştığı tarih göz önünde alınacaktır.

Büyükelçiliğimiz görev bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın seçimlerde oy kullanabilmeleri için “Yurtdışı Seçmen Kütüğü”ne kayıtlı olmaları gerekmekte olup, sözkonusu kaydı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın (YSK) internet sitesinden (https://www.ysk.gov.tr) kontrol etmeleri mümkündür .

Yurt Dışı Seçmen Kütüğü 2 Eylül 2015 Çarşamba günü saat 14:00’de (TSİ 08:00) YSK’nın internet sitesinde ilan edilecektir. Seçmen bilgilerinde adres beyanının hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde, 02 Eylül 2015 ile 10 Eylül 2015 tarihleri arasında Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine şahsen müracaat ederek itirazda bulunabilirsiniz. İtiraz başvurusu için son gün 10 Eylül 2015 (Türkiye saati ile 17.00) olup bu saatten sonra başvuru kabul edilmeyecektir. İtiraz başvurularının şahsen yapılması gerekli olup, posta ile itiraz başvurusu yapılması mümkün değildir.

3) Vatandaşlarımızın oy kullanmaya gelirken T.C. Kimlik Numaralarını gösteren nüfus cüzdanlarını veya pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Japon makamları tarafından düzenlenmiş kimlikler ile oy kullanmak mümkün olmayacaktır.

Saygıyla duyurulur.