Türkiye Cumhuriyeti

Tokyo Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri , 14.05.2014

Değerli Vatandaşlarımız,

18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6304 sayılı “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” gereğince yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın gümrük kapılarının yanısıra, yurtdışındaki Temsilciliklerimizde kurulacak sandıklarda da oy kullanabilmeleri mümkün hale gelmiştir. Bu çerçevede, yurtdışı seçmen kütüklerine kayıtlı vatandaşlarımız, kurulacak sandıklarda aşağıda kayıtlı tarihlerde Cumhurbaşkanlığı Seçimi için Büyükelçiliğimizde oy kullanabileceklerdir.

1. Tur:   2 -   3 Ağustos 2014

2. Tur: 17 - 18 Agustos 2014

Bu bağlamda vatandaşlarımızın, Yüksek Seçim Kurulu’nun sorgulama sayfasından (http://www.ysk.gov.tr/ysk/YdSecmen/YdSecmen.html) yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri önem taşımaktadır.

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmayan vatandaşlarımızın, yurtdışında oy kullanabilmelerini teminen “Yurtdışı Adres Beyanı”nda bulunmaları gerekmektedir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sayfasında yer alan “Adres Beyan Formu”nu eksiksiz şekilde doldurarak Büyükelçiliğimize elden teslim eden veya postayla ulaştıran vatandaşlarımızın adres beyanı işleme alınarak yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtları gerçekleşecektir. Adres beyan formuna aşağıdaki link üzerinden ulaşılması mümkündür.

http://www.nvi.gov.tr/Files/File/AKS/Formlar/FormB_onsayfa.pdf

Sözkonusu beyanların Yüksek Seçim Kurulu tarafından elektronik ortamda yayımlanacak seçmen listelerinin ilanından önce Büyükelçiliğimize iletilmesi önem arzetmektedir.

Süreçle ilgili ayrıntılı bilgiler bilahare iletilecektir.


Japonya’da yaşayan vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.