Türkiye Cumhuriyeti

Tokyo Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yeni Tip Sürücü Belgeleri , 19.09.2013

Sürücü belgelelerimizin şekil ve içerik olarak Karayolu Trafiği Konvansiyonu ve Avrupa Birliği müktesebatında yer alan sürücü belgelerine uygun şekilde değiştirilmesi, sürücü belglerinin süreli olarak verilmesi ve süresi sonunda sürücülerin sağlık kontrolünden geçirilmesi öngörülmektdir.

Bu çerçevede,

- Yeni tip sürücü belgelerinin 1 Haziran 2014 tarhinden itibaren verilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir,

- Yeni tip sürücü belgelerinin verilmeye başlanmasıyla birlilkte mevcut sürücü belgelerinin 5 yıl içerisinde yenilenmesi planlanmaktadır, bu süre zarfında mevcut sürücü belgeleri de geçerli olacaktır.

Saygıyla duyrulur.