Türkiye Cumhuriyeti

Tokyo Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

İkamet/göçmenlik İşlemlerinde Nitelikli Yabancı İşgücü'ne Yönelik Tercihli Muamele Uygulaması Hakkında Duyuru , 05.09.2012

Değerli Vatandaşlarımız,

Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından, ikamet ve göçmenlik işlemlerinde "Yüksek Nitelikli Yabancı İşgücü'ne Yönelik Puana Dayalı Tercihli Muamele Sistemi"nin uygulanmaya başlandığı bildirilmiştir.
 
Sözkonusu sistem uyarınca, Japonya'da çalışmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının nitelikleri (eğitim durumu, iş tecrübesi vb.) önceden belirlenmiş kıstaslar çerçevesinde puanlanmakta ve "Yüksek Nitelikli" olduğu değerlendirilen kişilere ikamet izni ve göçmenlik süreçlerinde tercihli muamele sağlanması öngörülmektedir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgilere http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/en/index.html adresinden ulaşılabilmektedir.

Saygıyla duyurulur.

T.C. Tokyo Büyükelçiliği