Türkiye Cumhuriyeti

Tokyo Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

"8. Uluslararası Türk Kültürü Konresi" Duyurusu , 26.07.2012

Atatürk Kültür Merkezi’nce (www.akmb.gov.tr) dört yılda bir düzenlenen “Uluslararası Türk Kültürü Kongreleri”nin sekizincisi, “Kültürel Miras” başlığıyla 24-27 Ekim 2013 tarihlerinde, “2013 Türk Dünyası Başkenti” ve “Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti” ilan edilen Eskişehir’de düzenlenecektir.  

“8. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi: Kültürel Miras”a ilişkin duyuru ve katılım formları, Türkçe ve İngilizce olarak ekte sunulmuş olup, anılan Kongre’ye katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini ve ekteki formları 15 Aralık 2012 tarihine kadar anılan Merkeze ulaşacak şekilde e-posta veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.  

Sözkonusu Kongre’ye ilişkin duyuruya “http://www.akmb.gov.tr/index.php?Page=Duyurular&DuyuruNo=156”  internet adresinden de ulaşılabilmektedir.

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- Kongre duyurusu ve başvuru formu