Türkiye Cumhuriyeti

Tokyo Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Concert-japan Projesi , 27.06.2012

Değerli Araştırmacılarımız,

Japonya’daki Türk araştırmacılarımızın Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki araştırmacılar ile ortak araştırma projeleri geliştirmelerine fırsat veren bir etkinliği sizlerle paylaşmak istiyoruz.

 

Avrupa Birliği Araştırma ve Teknoloji Geliştirme 7. Çerçeve Programı kapsamında ve TÜBİTAK’ın koordinatörlüğünde yürütülmekte olan CONCERT-Japan ( Connecting and Coordinating European Research and Technology with Japan) projesi çerçevesinde, Avrupa ve Japonya’dan fon kuruluşlarının katılımı ile CONCERT-Japan Araştırma ve Yenilik çağrısını yayınlanacaktır. Japonya’dan JST’nin (Japan Science and Technology Agency) fon sağlayıcı kuruluş olarak katılacağı çağrıya, Türkiye’den de TÜBİTAK fon sağlayıcı kuruluş olarak katılmayı planlamaktadır. Çağrıya katılan diğer ülkeler arasında Almanya, Italya, Ispanya, Fransa, Norveç, İsviçre, Slovakya, Macaristan ve Romanya yer almaktadır.

 

Söz konusu çağrı iki farklı konu başlığını hedeflemektedir;

Afetlere karşı Dayanıklılık (Resilience against Disasters)

Verimli Enerji Depolama ve Dağıtımı (Efficient Energy Storage and Distribution)


Çağrıya başvuracak proje konsorsiyumlarının en az biri Japonya’dan ve en az ikisi çağrıya katılan Avrupa Ülkeleri’nden olmak üzere en az üç ortaktan oluşması beklenmektedir. İki yıl süre ile araştırma projelerinin fonlanacağı çağrıda her bir ortak CONCERT-Japan Araştırma ve Yenilik Çağrısı başvuru kurallarının yanı sıra kendi ulusal/bölgesel değerlendirme kriterlerine de tabi tutulacaktır.

 

2012 Eylül ayında açılacak çağrıyı takiben araştırmacıları bilgilendirmek ve çağrıya yönelik ortak projeler geliştirilmesine zemin hazırlamak amacıyla iki konferans ve proje pazarı etkinliği gerçekleştirilecektir.


Afetlere karşı Dayanıklılık (Resilience Against Disasters) çağrı başlığına yönelik konferans ve proje pazarı, Japon Bilim ve Teknoloji Ajansı’nın (Japan Science and Technology Agency - JST) ev sahipliğinde, 10-11 Eylül 2012 tarihlerinde Tokyo/Japonya’da düzenlenecektir. Etkinliğin katılım koşulları hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna ulaşmak için
http://www.concertjapan.eu/node/190 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Verimli Enerji Depolama ve Dağıtımı (Efficient Energy Storage and Distribution) çağrı başlığına yönelik konferans ve proje pazarı ise, CONCERT-Japan projesi ortaklarından CESTEC SPA and Regione Lombardia ev sahipliğinde, 27-28 Eylül 2012 tarihlerinde Milan/Italya’da düzenlenecektir. Etkinliğin katılım koşulları hakkında ayrıntılı bilgi ve başvuru formuna ulaşmak için
http://www.concertjapan.eu/node/189 sayfasını ziyaret ediniz.

 

Araştırmacıların etkinliklerde proje fikirlerini sunmak amacıyla başvurmaları için son tarih 9 Temmuz 2012’dir.

Proje ve ortak çağrıya dair detaylı bilgi için www.concertjapan.eu adresini ziyaret edebilir; etkinliklerle ilgili sorularınızı her bir etkinlik için yukarıdaki adreslerde belirtilen irtibat noktalarına yöneltebilirsiniz.

Saygılarımızla,


İlgili Dosyalar :

- CONCERT-Japan Joint Call Pre-Announcement