Türkiye Cumhuriyeti

Tokyo Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışında Oy Kullanma / Adres Beyanı , 11.06.2012Değerli Vatandaşlarımız,

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, Türkiye’deki seçimler için bulundukları ülkelerde oy kullanabilmelerini imkan tanıyan 6304 sayılı yasa uyarınca, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının adreslerinin de, ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın adresleri gibi ayrıntılı olarak ve posta kodları, il, ilçe, köy isimleri, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak isimleri, sabit tanıtım numarası, bina numarası gibi adres bileşenlerine dikkat edilerek bildirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, Japonya’da ikamet eden ve Büyükelçilik Konsolosluk Şubemize kayıtlı vatandaşlarımızın beyan ettiği adreslerin bazılarının, 6304 sayılı Kanun’da öngörülen ayrıntıları içermediği görülmüştür.

Bu çerçevede, yeni seçim kanununa göre vatandaşlarımızın ileride herhangi bir hak kaybı yaşamamaları için, adreslerini 6304 sayılı Kanun’da öngörüldüğü üzere, mümkün olduğunca ayrıntılı şekilde güncellemeleri gerekmektedir.


Adres güncellemeye ilişkin bilgiler:


- Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Vatandaşlarımızın adres bildirimlerini şahsen Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi’ne yapması esastır.
- Şahsen bildirim dışında, vatandaşlarımızın Büyükelçiliğimize posta (iadeli taahhütlü posta veya kargo) yoluyla bildirimde bulunması mümkündür.
- Postayla yapılacak adres bildirimlerinde, ekte sunulan “Adres Beyan Formu (B)” doldurularak, nüfus cüzdanı fotokopisiyle birlikte gönderilmelidir.

- Şahsen yapılacak başvurularda nüfus cüzdanı yeterli olmaktadır.

- Yerleşim yeri aynı konut olan ailenin yetişkin fertleri birbirlerinin ve çocuklarının yerine adres beyanında bulunabilir.


Saygıyla duyurulur.

T.C. Tokyo Büyükelçiliği


İlgili Dosyalar :

- Form-B_onsayfa

- Form-B_arka sayfa