Türkiye Cumhuriyeti

Tokyo Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Vatandaşlarımızın Japonya'ya Seyahatlerine Ilişkin Duyuru , 04.03.2011

Japonya, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün üye ülkelerce 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren yalnızca makinede okunabilir e-pasaport tanzim edilmesine ilişkin tavsiye kararına dayanarak, 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren eski tip pasaport hamili yabancıların ülkeye girişlerinde daha sıkı kontrol uygulayacağını ilan etmiştir.

 

Bu çerçevede, vize muafiyetinden yararlanarak vizesiz olarak Japonya’ya gelen eski tip pasaport hamili yabancıların, Japon makamlarınca sınır kapılarında mülakata tabi tutulacakları ve Japonya’ya geliş amaçları konusunda açıklamada bulunmalarının bekleneceği ifade edilmiştir. Mülakatta tatminkar cevap veremeyen yabancıların, Japonya’ya girişlerine izin verilmemesi ve sınırdışı edilmeleri ihtimali de bulunmaktadır.

 

Bu nedenle, Japonya’ya 3 aylık vize muafiyetinden istifade ederek ülkemizden veya üçüncü bir ülke üzerinden vizesiz seyahat edecek vatandaşlarımızın sınırda herhangi bir sorun veya gecikme yaşamamaları için mümkünse eski tip pasaport kullanmaktan kaçınmalarında ve yeni tip e-pasaportlarla Japonya’ya seyahat etmelerinde yarar görülmektedir.

 

Öte yandan, Japonya’da yasal olarak uzun süreli ikamet eden ve pasaportlarında Japon vizesi/ikamet izni bulunan vatandaşlarımızın, eski tip pasaport hamili olsalar dahi anılan uygulamadan muaf tutulmaları öngörülmektedir.

 

Saygıyla duyurulur.