Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç'in Yatırım Semineri'ndeki açılış konuşması

Abdurrahman Bilgiç 01.06.2011
Türkiye küresel mali krizin ardından yakaladığı %8.9’luk büyüme temposuyla Avrupa’nın en hızlı büyüyen ekonomisi durumundadır. Küresel kriz öncesinde gerçekleştirilen reformlar sayesinde Türk bankacılık sistemi krizden nispeten daha az etkilendi. Ayrıca uygulanan mali disiplin nedeniyle Türkiye’nin kamu borç stokunun milli gelire oranı Avrupa ülkeleri arasında çok iyi bir konumda bulunuyor. Türkiye’nin makroekonomik göstergeleri uluslararası yatırımcılar için caziptir. Bunun sonucunda 2011 itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı şirket sayısı 26 bini aştı.

Japonya ile uzun süreden beri durgun seyreden ekonomik ilişkilerimiz son dönemde canlanmaya başladı. Sinop’ta yapımı planlanan nükleer santral ile ilgili olarak Japonya ile görüşmelere başladık. 11 Mart deprem felaketi nedeniyle görüşmelere ara verildi. Ancak biz Japonya ile görüşmelere devam etmeyi istiyoruz. Bu sene içerisinde görüşmelerde bir sonuca varabilirsek Sinop Nükleer Santralini 2019’ta faaliyete geçirme hedefimizi gerçekleştirebiliriz. 20 milyar ABD Doları tutarında bir yatırım anlamına gelen nükleer santral projesi Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik ilişkilerin çehresini değiştirebilecek niteliktedir. Ayrıca Japon firmalarının Türkiye’deki diğer bazı altyapı projelerine de ilgi göstermesinden dolayı memnunuz.

Ekonomik ilişkilerimizdeki bir diğer önemli gelişme Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile ilgilidir. AB ile gümrük birliğimiz nedeniyle Japon tarafının STA imzalanması yönündeki talebine olumlu yaklaşamıyorduk. Ancak 28 Mayıs’taki AB-Japonya zirvesinin ardından iki taraf arasında STA süreci görüşmelerine başlanması kararı alınması Türkiye ile Japonya arasında da STA sürecinin başlayabilmesinin önünü açtı. Bu yaz aylarında Japonya ile STA sürecine ilişkin ön görüşmelere başlamayı istiyoruz. İki ülke arasında bir STA imzalanması Japon firmalarının Türkiye’ye yönelik yatırım kararlarını da olumlu etkileyecektir.

Yapılan yasal düzenlemelerle Türkiye’de yabancı şirketlerin yatırım yapmasına yönelik önemli imkanlar tanındı. Yabancıların çalışma izni başvuruları en geç 15 iş günü içerisinde sonuçlandırılıyor. Ayrıca, şirket kurulması için gerekli belgelerin sayısı da azaltıldı. Bu çerçevede gerekli belgelerin hazırlanmasının ardından Türkiye’de bir günde şirket kurulumu tamamlanabiliyor. Üretim yapan sanayi kuruluşlarına elektrik, su gibi girdilerinde önemli fiyat indirimleri de sağlanıyor.

Bunlara ek olarak büyük ölçekli yatırımları teşvik amacıyla arazi tahsis ve yatırımın 31 Aralık 2011 tarihinden önce yapılması halinde yatırımın büyüklüğüne göre değişen %2-10 arasında kurumlar vergisi indirimi sağlanıyor. Bunlara ek olarak üretimde kullanılacak ara mal ithalatında da sektörlere göre değişmekle birlikte çeşitli teşvikler mevcut.

Türkiye’nin daha az yatırım çekmiş bölgelerine yatırım yapılması kararı alınırsa bu durumda yukarıda bahsettiğim teşvikler daha da geniş bir şekilde uygulanıyor.

Son olarak Japon firmalarını ilgilendirebileceğini düşündüğüm bir başka önemli konu var. Türkiye’de yakın zamanda kabul edilen Ar-Ge kanunu çerçevesinde bir şirket Ar-Ge bölümünde en az 50 kişi istihdam ederse çeşitli teşviklerden yararlanmaktadır. Eğer bu sayı 500’ü geçerse sözkonusu şirketin Ar-Ge harcamalarının tümü vergiden muaf olmaktadır.

Türkiye’de 2006 yılında kabul edilen kanunla Kurumlar Vergisine ilişkin düzenlemeler basitleştirilmiştir. Türkiye bugün kurumlar vergisi oranı bakımından OECD içerisindeki en rekabetçi ülkeler arasında yer almaktadır.

Yukarıda değindiklerim ana hatlarıyla Türkiye’de yatırım yapacak şirketlerin sahip oldukları avantajlara ilişkindir. Bu konularda daha detaylı bilgi almak isterseniz Büyükelçilik olarak kapımız sizlere sonuna kadar açıktır. Ayrıca bu seminer kapsamında Türkiye’de daha önceden yatırım yapmış olan Japon firmalarının tecrübelerini sizlerle paylaşacak olması da son derece olumludur.

Gelişen ilişkilerimizi de göz önünde bulundurarak sizleri Türkiye’de yatırım yapmaya ya da mevcut yatırımlarınızı genişletmeye davet ediyorum.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30

Acil Durum Telefon numarası: +81-70-1456-9122 Konsolosluk Şubesi Başvuru Saatleri: 10.00-16.00
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl Tatili
13.1.2020 13.1.2020 Olgunlaşma Günü
11.2.2020 11.2.2020 Ulusal Kuruluş Günü
21.3.2020 21.3.2020 İlkbahar Günü
29.4.2020 29.4.2020 Showa Günü
3.5.2020 6.5.2020 Golden Week
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
23.7.2020 23.7.2020 Denizcilik Günü
24.7.2020 24.7.2020 Sağlık ve Spor Günü
10.8.2020 10.8.2020 Dağ Günü
21.9.2020 21.9.2020 Yaşlılara Saygı Günü
22.9.2020 22.9.2020 Sonbahar Günü
28.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
23.11.2020 23.11.2020 Emek Şükran Günü