JAPONYA'DA ŞİRKET KURMA SÜREÇLERİ, 16.3.2016

JAPONYA'DA ŞİRKET KURMA SÜREÇLERİ

Japonya'da Mayıs 2006'da yürürlüğe giren yeni Japon Şirket Kanunu ile birlikte, Japonya’da iş kurma süreçleri kolaylaştırılmış ve iş kurmanın önündeki çeşitli engeller kaldırılmıştır.

Japonya'da mevcut mevzuat çerçevesinde yeni bir iş kurmak 2 şekilde mümkün bulunmaktadır.

1. Şahıs Girişi(Kojin Jigyo): Herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kurulabilmektedir.

2. Sermaye Şirketi (Hojin): Başlıca şirket türleri şunlardır:

a. Genel Ortaklık Şti (Gomei-Kaisha)

b. Limited Ortaklık Şti. (Goshi-Kaisha)

c. Sınırlı Sorumlu Şti. (Godo-Kaisha)

d. Sermaye (Anonim) Şti (Kabushiki-Kaisha)

2006 yılında yürürlüğe giren yeni yasaya göre, Ortaklık şirketi(Kabushiki-Kaisha) kurulması kolaylaştırılmış olup, bir müdür ve 1 JPY ile kurulması mümkün hale getirilmiştir.

Diğer taraftan, Japonya pazarına girerek Japonya'da bir yabancı şirketin faaliyet göstermesinin de 2 yöntemi bulunmaktadır. Bunlar

1. İrtibat ofisi kurmak

İrtibat ofisinin kurulmasında özellikle istenen bir işlem yoktur. Ancak irtibat ofisi, her hangi mal satışı veya sözleşmeyi imzalama yetkisine sahip olmadığından, pazar araştırması, tanıtım veya ön görüşmeler için kurulabilmektedir.

2. Japonya Şubesi kurmak

Yurtdışında merkezi olan bir şirket Japonya’da şubesini açtığında, ticari faaliyetler gösterebilecektir. Japon kanunlarına göre açılan bir şirket mal satışı ve sözleşme imzalama gibi tüm ticari faaliyetlerini, Japon şirketleri ile aynı şartlar altında yürütülebilecektir.

Ofis Kuruluşunda Adımlar


İrtibat ofisi

Japonya ofisi

Anonim şirket

Amaç

Pazar araştırması, ortaklık araması, potansiyel değerlendirmesi

Ticari faaliyetlerinin yapılması, banka hesap açması, sözleşmenin imzalanması mümkün olacaktır.

Japonya’da tüm ticari faaliyetlerin yapılması, dışardan yönetim kurulu üyelerinin alınması mümkün olacaktır.

Faaliyet yetkisi

Yurtdışındaki merkez

Japonya’daki firma yetkilisi

Japonya’daki kurum olarak

Noter onayı

Gerekmemektedir.

Gerekmemektedir

Gerekmektedir

Resmi belgeler

-

Merkez firması ile ilgili resmi belgeler

Kurucu ve yönetim kurulu üyelerinin mühür tescil belgesi veya imza beyannamesi

Kayıt işlemi

Gerekmemektedir

Gerekmektedir

Gerekmektedir

B) Şirket kurulurken Yapılması Gereken İşlemler:

- Şirket kurucusu

- Hissedar

- Yönetim kurulu üyeleri ve yönetim kurulu başkanı

- Merkez ofis adresi

- Şirketin ünvanı

- Şirketin Faaliyet amacı

- Şirketin sermayesi

- Bir payın değeri

- Toplam pay sayısı

- Pay transferi ile ilgili kısıtlamanın olup olmaması

- Mali yıl

- Kamu ilan sisteminin belirlenmesi

- Yönetim kurulu üyelerinin sayısı

- Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi

- Denetçinin olup olmaması

- Muhasebe danışmanının olup olmaması

Önemli Hususlar

- Daimi ikamete sahip olan veya eşi Japon uyruklu olan kişilerin haricinde , yabancı uyruklu kişilerin Japonya’da iş kurması için öncelikle uygun oturum izninin alınmış olması gerekmektedir.

- Şirket kuruluş işlemlerinde kurucu veya yönetim kurulu üyelerinin Mühür Tescil Belgesi (İnkan Shomei-sho) istenmektedir. Tescil işlemleri, şahsın Yabancı ikamet kaydının (Gaikokujin-toroku) yapıldığı belediyede yapılabilmektedir.

- Japonya’da ikamet etmeyen yabancı uyruklu şahıs veya kurumun Japonya’da kurulacak olan şirkette kurucu veya yönetim kurulu üyesi olması mümkündür. Bu durumda o şahıs veya kurumun isim, adres ve imzası ile ilgili, kendi ülkesinin kurallarına göre hazırlanan resmi belgeye ve tercümesine ihtiyaç duyulacaktır.- Şirket kuruluş işlemlerinde sermayeyi yatırdığınıza dair belgenin olması gerekmektedir. Genellikle banka defterinin fotokopisi belgenin yerine geçmektedir. Bu fotokopide Japonya’da şubesi bulunan finans kuruluşunun ismi, hesap bilgileri ve tutarın havale edildiği tarih ve rakam gibi bilgilerinin yer alması istenmektedir.

- Japonya'da yönetici ikamet izni almak isteyen birinin en az 5 Milyon JPY yatırım yapması gerekmektedir.

C) Yararlı linkler

-Noterler listesi

http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

-Sicil dairesi listesi

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

-Şirket kuruluşunda gerekli olan belgeler ile ilgili bilgiler

http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html

-Japonya’da ikamet etmeyen yabancı uyruklu şahsın hissedar olması ile ilgili detaylı bilgiler

http://www.boj.or.jp/about/services/tame/index.htm/

-Şirket ünvanı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html

Tokyo Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

http://www.musavirlikler.gov.tr/detay.cfm?AlanID=7&dil=TR&ulke=J

Japonya’da şirket kurumu veya yatırım ile ilgili genel bilgi danışma hattı

MIPRO Bilgi Merkezi (Ticaret ve yatırım danışman hattı)

Tel: +81-3-3989-5151Fax: +81-3590-7585

Hafta içi 10:00-16:30

URL : http://www.mipro.or.jp/english/

JETRO ( Investing in Japan-Setting up Business in Japan )


Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30

9:30-12:00 ve 14:00-17:00 arasıdır. (Visa application hours: 9:30-12:00)
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl Tatili
14.1.2019 14.1.2019 Olgunlaşma Günü
11.2.2019 11.2.2019 Ulusal Kuruluş Günü
21.3.2019 21.3.2019 İlkbahar Günü
29.4.2019 6.5.2019 Golden Week
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
15.7.2019 15.7.2019 Denizcilik Günü
12.8.2019 12.8.2019 Dağ Günü
16.9.2019 16.9.2019 Yaşlılara Saygı Günü
23.9.2019 23.9.2019 Sonbahar Günü
14.10.2019 14.10.2019 Sağlık ve Spor Günü
28.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı