31/07/2016 Tarihli Ve 669 Sayili Olağanüstü Hal Kapsaminda Alinan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname İle İlgili Bilgi Notu

Tokyo Büyükelçiliği 08.08.2016

Amaç
Kanun Hükmünde Kararname olağanüstü hal kapsamında darbe teşebbüsü ve terörle mücadele alanında gereken tedbirlerin alınması ve Milli Savunma üniversitesi kurulması amacıyla çıkartılmıştır.

Kamu Görevlilerinin Soruşturma İşlemlerine İlişkin Alınan Tedbirler
Olağanüstü hal süresiyle sınırlı olmak kaydıyla, olağanüstü hal kapsamında Devletin güvenliğine, Anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile terör suçları ve toplu işlenen suçlar nedeniyle gözaltında bulunan ve tutuklanan kamu görevlisi sayısının fazlalığı, soruşturmanın çok yönlü ve ülke çapında yürütülmesi nedeniyle idari soruşturmalarının daha sağlıklı sonuçlandırılabilmesi ve mağduriyetlerin önlenebilmesi amacıyla, görevden uzaklaştırma durumunda, başlatılması gereken idari soruşturmalarda öngörülen süre sınırlamaları ile zamanaşımı hükümlerinin OHAL süresince uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

İflasın Ertelenmesine İlişkin Tedbirler

Finansal düzenin korunması ve Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) aidiyeti olduğu düşünülen şirket ve kooperatiflerin sağlıklı bir şekilde tespiti bakımından olağanüstü hal süresi boyunca ve bu süre ile sınırlı olarak iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamayacağı öngörülmüştür.

Diğer Tedbirler

Kararname ile milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ ile aidiyeti, iltisakı ve irtibatı olan silahlı kuvvetler mensubu asker kişiler Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkartılmıştır.

Kararname ile milli güvenliği tehdit eden eğitimler ile gündeme gelen askeri okulların kapatılması ve asker kişilerin yetiştirilmesi ve bu eğitimin tek elden sivil otorite kontrolünde yeniden düzenlenmesi amacıyla Milli Savunma Üniversitesi'nin kurulması öngörülmektedir.

Sağlık işlemlerinde yeknesaklık sağlanması amacıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve asker hastaneleri Sağlık Bakanlığı'na devredilmiştir.

Askeri hâkimlerin atanma, özlük ve meslekten ihraç işlemlerinde Milli Savunma Bakanlığı tam yetkili kılınmış, 2802 sayılı Kanun ile sivil hâkim ve savcılar için öngörülen disiplin suç ve cezaları aynı şekilde askeri hâkimler için de uygulamaya konulmuştur.

KHK ile askeri hâkim adaylarının adaylıklarına son verilmiş ve halen yürürlükte olan kanunda öngörülen adaylığın sona ermesine dair hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

Çoğunluğunun FETÖ üyeleri ve ilişkili kişiler tarafından ele geçirildiği değerlendirilen Harp akademileri ve Gülhane askeri tıp akademisi kapatılmış ve eğitim hakkının korunması açısından öğrencilerinin Yükseköğrenim Kurumu tarafından üniversitelere yerleştirilecekleri hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, aynı nedenlerle, askeri liseler de kapatılmıştır ve öğrencileri genel kurallar çerçevesinde genel liselere kaydedilecektir.

Ayrıca Silahlı Kuvvetlerin sivil otoriteye bağlanması bakamından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları, Milli Savunma Bakanına bağlanmıştır.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30

Acil Durum Telefon numarası: +81-70-1456-9122 Konsolosluk Şubesi Başvuru Saatleri: 10.00-16.00
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl Tatili
13.1.2020 13.1.2020 Olgunlaşma Günü
11.2.2020 11.2.2020 Ulusal Kuruluş Günü
21.3.2020 21.3.2020 İlkbahar Günü
29.4.2020 29.4.2020 Showa Günü
3.5.2020 6.5.2020 Golden Week
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
23.7.2020 23.7.2020 Denizcilik Günü
24.7.2020 24.7.2020 Sağlık ve Spor Günü
10.8.2020 10.8.2020 Dağ Günü
21.9.2020 21.9.2020 Yaşlılara Saygı Günü
22.9.2020 22.9.2020 Sonbahar Günü
28.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
23.11.2020 23.11.2020 Emek Şükran Günü