Yardım Kampanyası / Balkanlardaki Sel Felaketi

Tokyo Büyükelçiliği 26.05.2014

Batı Balkanları etkisi altına alan sel baskınlarından etkilenenlere yönelik başlatılan insani yardım kampanyasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı ve hesap bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Resmî Gazete

Sayı : 29007

GENELGE

Başbakanlıktan:

Konu :Batı Balkan Ülkeleri Sel Felaketi Yardım Kampanyası

GENELGE

2014/9

Bosna-Hersek, Sırbistan ve H
ırvatistan dahil olmak üzere Batı Balkanlar
ı etkisi altına alan sel ve su bask
ınları sebebiyle y
üz binlerce insan, can güvenliği, açlık, susuzluk, barınma ve salgın hastalık sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadır.

Bir insanlık borcu olarak, muhta
ç ve mağdur durumda bulunan
ülkelere insani yardım için vakit kaybetmeden ve s
üratle harekete geçme ihtiyac
ı ortaya çıkmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti, yardımlaşma ve dayanışma duygusuyla, halkımızın da beklentileri doğrultusunda; muhtaç ve mağdur durumda bulunan felaketzedelere yardım için her türlü desteği sağlayacaktır.

Bu amaçla, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Y
önetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda; insani yardım kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek kurulu
şları, medya kurulu
şları ve sivil toplum kurulu
şlarının katılımıyla münhasıran felaketzede ülkelere gönderilmek
üzere bir yardım kampanyas
ı başlatılmıştır.

Başlatılan bu yardım kampanyas
ında;

1. Valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızca toplanan yardımlar ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacaktır.

2. Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara do
ğrudan bağış yapabileceklerdir.

3. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar, toplad
ıkları yardımı bölgeye ulaştırmak üzere bu hesaplara aktarabileceklerdir.

Halkımızın, ulusal ve yerel basınımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, meslek odalar
ının ve birliklerin, bir insanl
ık görevi olan bu yard
ım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inanc
ımız tamdır.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

İlgili Dosyalar

Hesap Bilgileri.JPG

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30

9:30-12:00 ve 14:00-17:00 arasıdır. (Visa application hours: 9:30-12:00)
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl Tatili
14.1.2019 14.1.2019 Olgunlaşma Günü
11.2.2019 11.2.2019 Ulusal Kuruluş Günü
21.3.2019 21.3.2019 İlkbahar Günü
29.4.2019 6.5.2019 Golden Week
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
15.7.2019 15.7.2019 Denizcilik Günü
16.9.2019 16.9.2019 Yaşlılara Saygı Günü
23.9.2019 23.9.2019 Sonbahar Günü
14.10.2019 14.10.2019 Sağlık ve Spor Günü
28.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı