Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun’un Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız Bakımından Uygulanmasına Dair Duyuru

Tokyo Büyükelçiliği 04.09.2012

Değerli Vatandaşlarımız,

 

5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun”un yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız bakımından uygulanmasına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan (ÇSGB) alınan bilgi notu aşağıda sunulmaktadır.

 

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (AKS) kayıtlı adresleri Türkiye olan Türk vatandaşlarının genel sağlık sigortası tescil işlemleri SGK Başkanlığınca resen yapılmakta; vatandaşlarımızın yerleşim yeri adresinin Türkiye olmaması halinde genel sağlık sigortalılıkları sona erdirilmektedir.

 

- Zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına dahil edilmiş, ancak yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının ise, haklarında yapılan tescilin iptali için ilgili dış temsilciliğe müracaat ederek yurtdışı adreslerini kaydettirmeleri gerekmektedir. (AKS’ye ilişkin duyuruya izleyen bağlantıdan ulaşılabilir: http://tokyo.be.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=154975

 

- Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan, adres güncellemelerini yaptıkları tarihten önce SGK Başkanlığınca resen tescil işlemleri yapılmış olanların, 1 Ocak 2012 tarihi ile adres güncellemelerini yaptıkları tarih aralığında yurtdışında çalışma, eğitim ve benzeri amaçlarla yerleşik olduklarını belgeleyen resmi evrakların ekli olduğu dilekçelerini Türkiye’deki ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/merkezine ibraz etmeleri halinde sözkonusu döneme ilişkin genel sağlık sigortası tescillerinin iptali yapılacak ve mağdur olmaları engellenecektir.

 

- Mevcut aşamada, Türkiye ile Japonya arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi bulunmadığı cihetle, Japonya’da ikamet eden vatandaşlarımız, yurtdışı adreslerini güncellemeleri halinde genel sağlık sigortalısı sayılmayacaklar; öte yandan bu kişilerin Türkiye’de ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu eşi, 18 yaş üstü çocuğu, anne ve babası genel sağlık sigortalısı sayılacak ve 5510 sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımlarından faydalanabilecektir.

 

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. Tokyo Büyükelçiliği

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30

Acil Durum Telefon numarası: +81-70-1456-9122 Konsolosluk Şubesi Başvuru Saatleri: 10.00-16.00
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl Tatili
13.1.2020 13.1.2020 Olgunlaşma Günü
11.2.2020 11.2.2020 Ulusal Kuruluş Günü
21.3.2020 21.3.2020 İlkbahar Günü
29.4.2020 29.4.2020 Showa Günü
3.5.2020 6.5.2020 Golden Week
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
23.7.2020 23.7.2020 Denizcilik Günü
24.7.2020 24.7.2020 Sağlık ve Spor Günü
10.8.2020 10.8.2020 Dağ Günü
21.9.2020 21.9.2020 Yaşlılara Saygı Günü
22.9.2020 22.9.2020 Sonbahar Günü
28.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
23.11.2020 23.11.2020 Emek Şükran Günü