Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun’un Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımız Bakımından Uygulanmasına Dair Duyuru

Tokyo Büyükelçiliği 04.09.2012

Değerli Vatandaşlarımız,

 

5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun”un yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız bakımından uygulanmasına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan (ÇSGB) alınan bilgi notu aşağıda sunulmaktadır.

 

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde (AKS) kayıtlı adresleri Türkiye olan Türk vatandaşlarının genel sağlık sigortası tescil işlemleri SGK Başkanlığınca resen yapılmakta; vatandaşlarımızın yerleşim yeri adresinin Türkiye olmaması halinde genel sağlık sigortalılıkları sona erdirilmektedir.

 

- Zorunlu genel sağlık sigortası uygulamasına dahil edilmiş, ancak yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının ise, haklarında yapılan tescilin iptali için ilgili dış temsilciliğe müracaat ederek yurtdışı adreslerini kaydettirmeleri gerekmektedir. (AKS’ye ilişkin duyuruya izleyen bağlantıdan ulaşılabilir: http://tokyo.be.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=154975

 

- Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızdan, adres güncellemelerini yaptıkları tarihten önce SGK Başkanlığınca resen tescil işlemleri yapılmış olanların, 1 Ocak 2012 tarihi ile adres güncellemelerini yaptıkları tarih aralığında yurtdışında çalışma, eğitim ve benzeri amaçlarla yerleşik olduklarını belgeleyen resmi evrakların ekli olduğu dilekçelerini Türkiye’deki ikamet adreslerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/merkezine ibraz etmeleri halinde sözkonusu döneme ilişkin genel sağlık sigortası tescillerinin iptali yapılacak ve mağdur olmaları engellenecektir.

 

- Mevcut aşamada, Türkiye ile Japonya arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi bulunmadığı cihetle, Japonya’da ikamet eden vatandaşlarımız, yurtdışı adreslerini güncellemeleri halinde genel sağlık sigortalısı sayılmayacaklar; öte yandan bu kişilerin Türkiye’de ikamet eden bakmakla yükümlü olduğu eşi, 18 yaş üstü çocuğu, anne ve babası genel sağlık sigortalısı sayılacak ve 5510 sayılı Kanun kapsamında sağlık yardımlarından faydalanabilecektir.

 

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. Tokyo Büyükelçiliği

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:30

Acil Durum Telefon numarası: +81-70-1456-9122
1.1.2019 1.1.2019 Yeni Yıl Tatili
14.1.2019 14.1.2019 Olgunlaşma Günü
11.2.2019 11.2.2019 Ulusal Kuruluş Günü
21.3.2019 21.3.2019 İlkbahar Günü
29.4.2019 6.5.2019 Golden Week
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
15.7.2019 15.7.2019 Denizcilik Günü
12.8.2019 12.8.2019 Dağ Günü
16.9.2019 16.9.2019 Yaşlılara Saygı Günü
23.9.2019 23.9.2019 Sonbahar Günü
14.10.2019 14.10.2019 Sağlık ve Spor Günü
28.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı